Publicaties

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Hoe kijken jongeren naar LOB?

Voor dit kwalitatieve onderzoek van Youngworks is gesproken met jongeren over de behoefte die ze hebben als het gaat om LOB en welke kansen zij zein om LOB in de onderwijspraktijk te verbeteren.

Doet goed voorbeeld doet goed volgen? Vergroten van zelfsturende vaardigheden in het mbo.

Hoe vergroot je de zelfsturende vaardigheden van een mbo-student. Een concrete vertaling van het concept 'van sturing naar zelfsturing' naar de onderwijspraktijk.

Rapport Inspectie van Onderwijs: "Differentiëren in het MBO

Vandaag is het rapport verschenen van het Thema onderzoek van de Inspectie van Onderwijs voor het MBO; Differentiëren in het MBO "

De MBO Krant nu digitaal te lezen

Dit keer is de MBO Krant voor iedereen digitaal te lezen. In deze krant staat MBO Connect zelfs op de voorpagina.
1 document toegevoegd

Animatiefilm over internationalisering in het mbo

Als we het over internationalisering in het mbo hebben denkt men vaak alleen aan buitenlandstages, maar internationalisering is zoveel meer.

Practoraat Docentprofessionalisering: Onderzoeksrapport naar docentprofessionalisering in de coronacrisis mbo & vo

Een beschrijvend en explorerend onderzoek naar leeractiviteiten, leeropbrengsten, veranderende kennis, opvattingen & overtuigingen, en continueringswensen van docenten mbo en vo binnen Landstede Groep

Wat leren mbo-studenten van internationalisering?

Internationalisering is geen doel op zich. Het is een middel om studenten voor te bereiden op een interculturele samenleving en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

Rapport commissie onderwijsbevoegdheden

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te...

Toolkit practical use of skills competitions in vocational education

Toolkit (Engelstalig) hoe vakwedstrijden in beroepsonderwijs te gebruiken. Erasmus+ project (X-factor) met medewerking van (skills en school)organisaties uit Finland, Engeland en Nederland.

Aanstekelijk Onderwijs, mee en meer doen met vakwedstrijden

Aanstekelijk onderwijs is een servicedocument van WorldSkills Netherlands dat docenten op scholen helpt hoe vakwedstrijden in het dagelijks beroepsonderwijs kunnen worden gebruikt.