Activiteit

Kick-off netwerk fysieke toegankelijkheid in het mbo en hoger onderwijs

08 12
2021
8 december 2021
09:30 tot 11:15
Bijeenkomst
12 november 2021 | 1 minuut lezen
Kick-off netwerk fysieke toegankelijkheid in het ho en mbo Krachtenbundeling voor fysieke toegankelijkheid van onderwijsgebouwen

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Én studenten die slecht zien of slecht horen moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Hoewel een school kan voldoen aan het bouwbesluit, kunnen studenten toch belemmering ervaren bij de toegankelijkheid van gebouwen.

Krachtenbundeling voor fysieke toegankelijkheid

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen willen we het Netwerk fysieke toegankelijkheid in het hoger onderwijs opstarten. Ben je als mbo-professional ook geïntereseerd? Sluit dan ook aan. Het netwerk is voor het uitwisselen van ervaringen, kennis delen met elkaar (brengen en halen) en kennis opdoen via experts, good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten.

Doel van de kick-off bijeenkomst

Tijdens de kick-off bijeenkomst stellen we de verwachtingen en mogelijkheden centraal. Het doel is om:

  • Te proeven aan de verschillende aspecten van het thema en wat deelnemen aan een landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid hoger onderwijs je kan opleveren.
  • Samen vorm en inhoud te geven aan het nieuwe landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid hoger onderwijs.
  • Informatie op te halen om je keuze van lidmaatschap voor dit netwerk te kunnen maken.
Voor wie?

Het landelijk netwerk is in eerste instantie bedoeld voor professionals in het hoger onderwijs die op enigerlei wijze betrokken zijn bij fysieke toegankelijkheid. Ben je als mbo-professional geïnteresseerd? Sluit dan ook aan. Afhankelijk van de coronamaatregelen/wensen van de deelnemers vindt de kick-offbijeenkomst online of op locatie plaats.

Kosten

De bijeenkomsten van het landelijk netwerk Fysieke toegankelijkheid worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Dit betekent dat er geen aanvullende deelnamekosten worden berekend.

Meer informatie en registratie vind je op de website van ECIO >>

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.