Nieuwsbericht

Sluit ook aan bij MDT-PASTA! | passende stages voor mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte!

15 september 2021 | 1 minuut lezen

Pilot MDT-PASTA | Maatschappelijke Diensttijd, PAssende STAge

ECIO is voornemens een pilot te starten en zoekt mbo-scholen die hierbij willen aanhaken. Dit kan zowel met financiële middelen als met tijdsinvestering. Hieronder zetten we onze plannen uiteen.

Waarom MDT-PASTA?

Voor sommige mbo-studenten is een ‘echte stage’ nog net een stap te ver. Met MDTL-PASTA kunnen zij op oriënterende wijze kennismaken met de arbeidsmarkt. Het vrijwillige stageproject, als opstap naar ‘echte’ stage, draagt bij aan het tegengaan van kansenongelijkheid en jeugdwerkeloosheid.

MDT als aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma

MDTL–PASTA sluit aan bij de kwalificatiestructuur in het mbo. Met MDTL - PASTA als keuzedeel, bij lessen loopbaanoriëntatie of burgerschap is het een goede aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma.  

MDT PASTA in het kort

Mbo-studenten (14-27 jaar) niveau 1-4 voeren activiteiten uit (40 uur) op een oriënterende stagewerkplek. Hierbij werken zij aan persoonlijke en loopbaanontwikkeling (40 uur) met training, begeleiding en intervisie. Op de stageplek koppelen we de jongere aan een maatje, ter identificatie (een leeftijdsgenoot of begeleider met affiniteit). Na afloop van het traject ontvangen ze twee certificaten die een mooie aanvulling zijn op hun cv en hen hopelijk helpen bij het vinden van een toekomstige stage of baan.

Neem deel aan de meedenksessie voor de invulling van MDT-PASTA

Hoe kan je de stap naar een stage voor mbo niveau 1-4 studenten zo goed mogelijk ondersteunen? Deze vraag staat centraal in het projectidee MDT-PASTA. Het idee is gebaseerd op het project Maatschappelijke diensttijd loopbaankansen, waarin ho-studenten met een beperking middels trainingen aan hun loopbaancompetenties werken en 80 vrijwilligerswerk op de werkvloer uitvoeren. Hierbij worden ze begeleid door een jonge werkende.

Implementatie MDT-PASTA

Wat is ervoor nodig om dit project ook in het mbo te implementeren? En hoe kan dit bijdragen aan het vergroten van burgerschap en aan het verkleinen van stagediscriminatie? Denk jij met ons mee en doen jouw studenten straks wellicht mee aan deze pilot?

Meld je ook aan!

Op 1 oktober, van 9.30-12.00 uur, organiseren we de eerste bijeenkomst met mogelijke consortiumpartners en leden van de adviesraad. Deelnemen kan zowel online (via MSTEAMS) als fysiek op de locatie AgrifoodPlaza in Den Bosch. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Linda Schlundt Bodien (lschlundtbodien@cinop.nl).