Over BVMBO

 

MBO Connect is 'powered by BVMBO'

De 'Beroepsvereniging voor opleiders MBO', kortweg de BVMBO, is een vereniging gevormd door haar leden, als reactie op het actieplan ‘Leerkracht’ van 2008. 
In 2010 is een compacte groep mbo-docenten gestart met de oprichting en vormgeving van de BVMBO en de oprichting van een voorlopig bestuur. Een jaar later, in 2011, volgde de officiële oprichting. In september 2015 zijn de statuten van de beroepsvereniging in verband met de uitbreiding van de doelgroep van docenten naar docenten en instructeurs in het mbo gewijzigd. De vereniging besloot hiertoe omdat de leden vonden dat instructeurs en andere onderwijsondersteuners eveneens in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. De BVMBO heeft ervoor gekozen deze nieuwe doelgroep ‘opleiders’ te noemen. De naam van de verenging werd ook veranderd in de Beroepsvereniging opleiders MBO.

De ambitie van de BVMBO

De BVMBO geeft opleiders een stem en daarmee invloed. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor ons vakmanschap; wij nemen de regie en dragen bij aan goed middelbaar beroepsonderwijs. Dit doen wij onder andere door de dialoog te organiseren, kennis te delen, samen producten te ontwikkelen (ook met externe partners), knelpunten te agenderen en invloed uit te oefenen. Zo bundelen wij onze krachten, vanuit een landelijk netwerk, als een sterke en trotse beroepsgroep.

Wat doet de BVMBO?

De BVMBO bouwt op basis van vier pijlers aan een sterke beroepsgroep. Deze vier pijlers zijn: 'Vakmanschap', 'Kennis delen', 'Regie nemen' en 'Je stem gebruiken'. Binnen deze vier pijlers organiseren we activiteiten die gezamenlijk zorgen voor een stevig fundament voor kwalitatief goed beroepsonderwijs. 

1. Vakmanschap

Bij 'Vakmanschap' draait het om de volgende vragen: wat maakt dat een mbo-opleider vakbekwaam is? Hoe houdt de beroepsgroep de kwaliteit op orde? Wat zijn de professionele standaarden? Hoe leren collega's van elkaar? In dit themagebied is de BVMBO bijvoorbeeld betrokken bij landelijke commissies die gaan over onderwijsbevoegdheden & bekwaamheidseisen en heeft de BVMBO, i.s.m. platform 'Opleiden in de school', het beroepsbeeld van de MBO docent ontwikkeld. Dit instrument is een mooi handvat om loopbaanpaden voor docenten uit te stippelen. Op dit moment is een groep ambassadeurs bezig met het ontwikkelen van een scan over vakmanschap.

2. Kennis delen

'Kennis delen' en kennis laten circuleren is de tweede pijler. Leren van en met elkaar door het delen van expliciete kennis, zoals in documenten, artikelen, handreikingen etc. en het delen van impliciete kennis zoals tips, antwoorden op gestelde vragen of collegiale consultatie is heel belangrijk voor innovatie en ontwikkeling van het beroep en daarmee van de beroepsgroep. Beide manieren zijn in MBO Connect mogelijk door het delen van documenten, nieuwsberichten en blogs maar ook door elkaar vragen te stellen en in groepen te werken. Doordat we dit als een landelijke community van opleiders doen kunnen we ook met elkaar bouwen aan een 'gezamenlijk geheugen' van de beroepsgroep. 

3. Regie nemen

Bij 'regie nemen' wil de BVMBO de pro-actieve houding van opleiders stimuleren. Persoonlijk leiderschap is van belang om innovatie en ontwikkeling van het beroepsonderwijs te realiseren. De leergang 'Teacher in the Lead' is een van de kernactiviteiten van de BVMBO in deze pijler. In deze leergang ontwikkelen opleiders een 'helicopterview'  wat het voor de opleider mogelijk maakt de juiste stappen te zetten tot innovatie of verbetering van hun eigen of gezamenlijke onderwijspraktijk. Het netwerk 'Teacher in the lead' verbindt en begeleidt deelnemers van de leergang in hun ontwikkeling tot teacher-leader. Op MBO Connect kan je meer informatie vinden bij het thema 'Teacher in the lead'. 

4. Je stem gebruiken

De laatste pijler is 'je stem gebruiken'. De BVMBO vindt het belangrijk dat de beroepsgroep een gelijkwaardige gesprekspartner is in de mbo-sector. Er worden veel besluiten genomen die effect hebben op de uitoefening van ons vak. Hiervoor is een georganiseerde beroepsgroep nodig. Door met elkaar in dialoog te gaan en het gesprek te voeren kunnen we ook invloed uitoefenen op besluitvorming die de uitoefening van ons beroep raken. Regelmatig vraagt de BVMBO de mening aan haar leden en vrienden over hoe ze denken over thema's. In MBO Connect zal de BVMBO daarom ook regelmatig een poll of een vraag stellen waarin we de mening van de opleiders ophalen. In de groep 'leden van de BVMBO' zullen we ook de dialoog voeren over zaken die het beroep aangaan en als lid kan je ook jouw invloed laten gelden met jouw stemrecht binnen de vereniging.

 

Klik hier voor meer informatie over de BVMBO.

Klik hier om je aan te melden voor MBO Connect en de BVMBO (link werkt alleen voor niet-geregistreerde gebruikers)