Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Artikel over leiderschap van leraren

De nieuwe Meso is een vakblad voor schoolleiders en -bestuurders. In de editie van maart 2021 staat een interview met zes docenten uit het vo en mbo over leiderschap en hun passie voor het onderwijs.
1 document toegevoegd

Vakmanschap scan

Ben jij benieuwd naar waar jij op dit moment staat met jouw VAKMANSCHAP? Vul de scan in (zelf of door een ander) en gebruik deze uitkomsten voor je doelstellingengesprek.
1 document toegevoegd

Bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingen van docenten in het mbo 2.0

Het Platform Beroepskwaliteit nodigt je uit om feedback te geven op versie 2.0 van het platform-standpunt over bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingen van mbo-docenten.

Studentmotivatie voor toetsen

Welke keuzes kunnen studenten maken bij toetsen? En welke keuze vinden de studenten het meest belangrijk?Doe je mee aan dit onderzoek?

Onderwijs in tijden van Corona

Afgelopen half jaar heeft het ROC van Twente een intern onderzoek gedaan binnen het MBO College voor Commercie & Ondernemen om het onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis te evalueren.

Keuze bij toetsing (PhD-onderzoek)

Individuele leerlijnen worden steeds belangrijker. Binnen onderzoek is er veel aandacht voor de individuele leerroutes van studenten. Hoe individueel zijn de toetsen die de studenten maken? Kunnen ze

Hoe kijken jongeren naar LOB?

Voor dit kwalitatieve onderzoek van Youngworks is gesproken met jongeren over de behoefte die ze hebben als het gaat om LOB en welke kansen zij zein om LOB in de onderwijspraktijk te verbeteren.

Doet goed voorbeeld doet goed volgen? Vergroten van zelfsturende vaardigheden in het mbo.

Hoe vergroot je de zelfsturende vaardigheden van een mbo-student. Een concrete vertaling van het concept 'van sturing naar zelfsturing' naar de onderwijspraktijk.

Rapport Inspectie van Onderwijs: "Differentiëren in het MBO

Vandaag is het rapport verschenen van het Thema onderzoek van de Inspectie van Onderwijs voor het MBO; Differentiëren in het MBO "

De MBO Krant nu digitaal te lezen

Dit keer is de MBO Krant voor iedereen digitaal te lezen. In deze krant staat MBO Connect zelfs op de voorpagina.
1 document toegevoegd
NieuwsAgenda