Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Practoraat Docentprofessionalisering: Onderzoeksrapport naar docentprofessionalisering in de coronacrisis mbo & vo

Een beschrijvend en explorerend onderzoek naar leeractiviteiten, leeropbrengsten, veranderende kennis, opvattingen & overtuigingen, en continueringswensen van docenten mbo en vo binnen Landstede Groep

Rapport commissie onderwijsbevoegdheden

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te...

Toolkit practical use of skills competitions in vocational education

Toolkit (Engelstalig) hoe vakwedstrijden in beroepsonderwijs te gebruiken. Erasmus+ project (X-factor) met medewerking van (skills en school)organisaties uit Finland, Engeland en Nederland.

Aanstekelijk Onderwijs, mee en meer doen met vakwedstrijden

Aanstekelijk onderwijs is een servicedocument van WorldSkills Netherlands dat docenten op scholen helpt hoe vakwedstrijden in het dagelijks beroepsonderwijs kunnen worden gebruikt.

Rapportage, organisatie en uitvoering LOB in het mbo

In de periode mei-augustus 2020 is, door het Expertisepunt LOB, onder 44 mbo-scholen een kwalitatief interview gehouden over de organisatie en uitvoering van loopbaanoriëntatie en -begeleiding...

Teacher-in-the-lead. Iets voor jou?

Is teacher in the lead iets voor jou?Als ambassadeur van de BVMBO mocht ik 3 jaar geleden deze leergang volgen. Het is een leergang die ontwikkeld is met ECBO en BVMBO.

Ruimte in regels

Als ambassadeur van de BVMBO word je regelmatig betrokken bij landelijke initiatieven.

Beroepsbeeld MBO docenten

Ontwikkeling van starter tot expert
1 document toegevoegd

10 adviezen voor vergroten Beroepskwaliteit volgens docenten van de OCW community

In de week van 7 december 2020 stelde OCW een topic open over de Beroepskwaliteit. Sophie Sommers (Astrum college) en Gézina Trouw (Zadkine) hadden de eer om deze te moderen.
1 document toegevoegd

Adviezen van het Platform Beroepskwaliteit (PF-BK) aan de Commissie Onderwijsbevoegdheden (Cie-OB)

Het PF-BK (BVMBO) heeft een visie c.q. advies aangeboden aan de Cie-OB. Op 28 oktober 2020 is daarover met de Cie-OB gesproken. Kern van ons advies wordt door de Cie-OB omarmd.
NieuwsAgenda